İş Dünyası Haber Girişi: 09.04.2021 - 17:02, Güncelleme: 09.04.2021 - 17:02

Renault Grubu “Software République” için iş birliğine gitti

 

Renault Grubu “Software République” için iş birliğine gitti

Renault Grubu, Atos, Dassault Systèmes, STMicroelectronics ve Thales şirketleriyle akıllı ve sürdürülebilir mobilite odaklı yeni bir açık ekosistem olan “Software République” için güçlerini birleştiriyor.
Sırasıyla Atos, Dassault Systèmes, Renault Grubu, STMicroelectronics ve Thales Genel Müdürleri Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery ve Patrice Caine, bugün inovasyon ve akılı mobilite için yeni bir ekosistem olan Software République için güçlerini birleştirmeye yönelik hedeflerini duyurdu. Ortaklar birbirini tamamlayıcı nitelikteki uzmanlıklarını bir araya getirerek birlikte yazılım geliştirmeyi ve pazarlamayı planlarken, şehirler, işletmeler ve şehir sakinleri için zenginleştirilmiş sürdürülebilir mobilite sunmayı hedefliyor. Yapay zekâ, siber güvenlik, bağlanabilirlik, gömülü elektronik sistemler ve sanal ikiz teknolojisi bu yeni ürün ve hizmetlere katkı sunacak. Otomotiv ve teknoloji alanlarının beş lider şirketi tarafından kurulan bu açık inovasyon ekosistemine yeni üyeler katılacak ve bu ekosistem açık iş birlikleri geliştirecek. Bir egemenlik konusu Mobilite değişiyor ve yeni fırsatlar sunuyor. Boston Consulting Group şirketine göre, küresel mobilite pazarı 2035 itibariyle yüzde 60 büyüyerek 11 trilyon Euro’ya erişecek. Bu büyümenin ana kaynağı, küresel mobilite pazarındaki payı yüzde 5’ten yüzde 45’e çıkacak olan elektrikli araçlar, yeni bileşenler, yeni satış sonrası hizmetler ve diğer katma değerli hizmetler gibi gelişmeler[i]. Diğer kıtalardaki devlet desteği alan ana endüstriyel aktörler şimdiden gelişmiş entegrasyon stratejileri sayesinde bu yeni teknolojilerden birçoğunu ortaya çıkarmak için kendilerini konumlandırıyorlar. Software République kurucu üyeleri, bu alanda egemenliklerini sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir bir ekosistemi birlikte oluşturmanın Fransa ve Avrupa için ne kadar acil olduğunu dile getirdi. Üç ana iş birliği alanı Adapte edilmiş ve çevik bir mobilitenin hayata geçirilmesini sağlayacak akıllı mobilite sistemlerini birlikte geliştirerek pazarlamak için, üç ana iş birliği alanı belirlendi: Araç ile aracın dijital ve fiziksel ortamı arasındaki bağlanabilirliği kolaylaştırmak için akıllı sistemler Bölgeler ve şirketler için akış optimizasyonu sağlamak için simülasyon ve veri yönetim sistemleri. Şarj deneyimini kolaylaştırmak için enerji ekosistemi. Ek olarak aşağıdaki başlıklar Software République ortakları tarafından tartışılıyor: Kolay şarj Elektrikli bir otomobilin uyumlu bir şarj noktasında otomatik olarak tanınmasına ve kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın aracın şarj olmasına imkân sunan yeni teknoloji ve hizmetler. Bölgeler için mobilite akışlarının optimizasyonu Aşağıdakileri sağlamak amacıyla, şehirler arasında anlık ve açık olarak mobilite bilgi alışverişlerine erişim ve simülasyonun kolaylaştırılması: - Tüketicilerin zaman, konfor veya enerji yönetimine göre her zaman en iyi mobilite yolunu seçmesi. - Operatörlerin hizmetlerini zenginleştirmesi. - Kamu otoritelerinin acil durum yönetimi, organizasyonlar gibi mobilite senaryolarını simüle etmesi ve uygulaması. - Şehir içi planlayıcıların arazi kullanım planlamasını daha iyi öngörmesi. İnovasyonu teşvik etmek için, Software République aynı zamanda en fazla gelecek vadeden yeni kurulan şirketleri finanse etmek amacıyla bir yatırım fonu oluşturmayı ve akıllı mobilite teknolojileri alanında yeni kurulan şirketlere ev sahipliği yapacak bir sistem hayata geçirmeyi hedefliyor. Şirketler böylece bir değer ağı üzerinden işbirlikçi bir sanal gelişim ve deneyim ortamına ve rehberliğe erişim imkânı bulacak. Yeni kurulan şirketler ve üniversiteler için ekosistemin lansmanı ile ilgili olarak, Software République ortakları, geleceğin mobilitesi için teknoloji geliştirmeye katkı sunacak bir veri görevi organize etmeyi planlıyor: elektrikli, bağlantılı ve otonom. Renault Grubu CEO’su Luca de Meo, “Yeni mobilite değer zincirinde, dahili akıllı sistemler yeni itici güç oluştururken, tüm araştırma ve yatırım bu zincirde yoğunlaşmış durumda. Bu teknolojik mücadelede, biz birlikte ve açık hareket etmeyi seçiyoruz. Ortaklığın merkezi bir aktörü olmayacak, herkesin değeri diğer ortaklar sayesinde katlanarak artacak. Siber güvenlik, mikro elektronik, enerji ve veri yönetimi alanındaki uzmanlıkların bir araya gelmesi bize Avrupa’da geliştirilen, düşük karbonlu, paylaşılan ve sorumlu mobilite için benzersiz, son teknoloji çözümleri geliştirme imkânı sunacak.”   Atos CEO’su Elie Girard, “Atos, Software République kurucu üyelerinden biri olmaktan gurur duyuyor. Bir teknolojinin yaratıcısı ve karmaşık çözümleri entegre eden bir taraf olarak, bu benzersiz ekosisteme dijital uzmanlığımızı sunarak karbon ayak izini azaltmaya katkı sunacağız ve yapay zekâ, dijital güvenlik, bulut, nesnelerin interneti veya yüksek performanslı bilişim gibi kilit alanlarda inovatif teknolojilerimizi kullanıma sunacağız. Dünyanın beş önde gelen otomotiv ve teknoloji aktörünün güçlerini bir araya getiren bu inisiyatif mobilite dekarbonizasyonunu hızlandıracak.” Dassault Systèmes Başkan Yardımcısı ve CEO’su Bernard Charlès, “Otomotiv sektörünün de ötesinde, bu sürdürülebilir ekonominin bir parçası olan iş ve eğlence ortamındaki mobilite hizmetlerinin kullanımına dönük bir yaklaşım konusu. Bu ekonomik deneyim dünya çapında Endüstriyel Rönesans ile el ele ilerliyor: Yeni mobilite ekonomisi dijital platformlara dayanarak yeni ve işbirlikçi değer ağlarında organize olacak. Bu kapsamda, Software République inovasyonu hızlandırmayı ve geleceğin itici güçlerini büyütmeyi hedefleyen çok sektörlü ve çok disiplinli bir ekosistemdir. Bunu sağlamak için, ortaklık Dassault Systèmes tarafından sunulan işbirlikçi sanal ortamdan, 3DEXPERIENCE platformundan ve sanal ikiz deneyimlerden faydalanacak. Platform ayrıca 3DEXPERIENCE Lab start-up destek organizasyonundan da faydalanacak.” STMicroelectronics Başkanı ve CEO’su Jean-Marc Chery, "STMicroelectronics araçların ve mobilite hizmetlerinin elektrifikasyon ve dijitalizasyonu için inovatif yarı iletken ürün ve hizmetlerini sunmak amacıyla Software République ortaklığına katıldı. Teknik bilgi birikimimiz, paydaşların çevresel etkiyle ilgili beklentileriyle paralel olarak, daha verimli çözümlere doğru gerekli dönüşümleri sağlayacak. Bu projenin merkezinde yer alan ortaklık, sektördeki dönüşümün mevcut aşamasında kilit öneme sahip bir detay olarak, aynı zamanda tüm değer zincirindeki bağlantıları da güçlendirecek.” Thales Başkan ve CEO’su Patrice Caine, “Software République, mobilite ekosistemi için vazgeçilmez bir ortak ve ezber bozan momentum sağlayacak. Taşımacılık, bankacılık, savunma ve uzay gibi son derece talepkâr pazarlardaki dijital güvenlik alanındaki deneyimiyle kendini kanıtlamış olan Thales, araçların, araç verilerinin ve mobilite taraflarının korunmasını güçlendirmek için yapay zekâ, siber güvenlik ve bağlanabilirlik alanındaki deneyimlerini paylaşacak.” Sürdürülebilir hizmetinin bir parçası olarak, Software République modern ve çevresel sorumluluk çerçevesinde inşa edilen Odyssée adlı 12.000 m² alana sahip bir binada, Guyancourt, Renault Technocentre’da faaliyet gösterecek. İç ve dış yapısı %100 ahşap olan binada standart bir binaya kıyasla metrekare başına bir ton CO2 tasarrufu elde ediliyor ve bina çatısının 1.000 m²’lik kısmı fotovoltaik panellerle kaplı.
Renault Grubu, Atos, Dassault Systèmes, STMicroelectronics ve Thales şirketleriyle akıllı ve sürdürülebilir mobilite odaklı yeni bir açık ekosistem olan “Software République” için güçlerini birleştiriyor.
<p>Srasyla <a href="https://www.isdunyasindakadin.com/ara?q=Atos" class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Atos</a>, Dassault Systmes, <a href="https://www.isdunyasindakadin.com/ara?q=Renault" class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Renault</a> Grubu, STMicroelectronics ve Thales Genel Mdrleri Elie Girard, Bernard Charls, Luca de Meo, Jean-Marc Chery ve Patrice Caine, bugn inovasyon ve akl mobilite iin yeni bir ekosistem olan Software Rpublique iin glerini birletirmeye ynelik hedeflerini duyurdu. Ortaklar birbirini tamamlayc nitelikteki uzmanlklarn bir araya getirerek birlikte yazlm gelitirmeyi ve pazarlamay planlarken, ehirler, iletmeler ve ehir sakinleri iin zenginletirilmi srdrlebilir mobilite sunmay hedefliyor.</p> <p>Yapay zek, siber gvenlik, balanabilirlik, gml elektronik sistemler ve sanal ikiz teknolojisi bu yeni rn ve hizmetlere katk sunacak. Otomotiv ve teknoloji alanlarnn be lider irketi tarafndan kurulan bu ak inovasyon ekosistemine yeni yeler katlacak ve bu ekosistem ak i birlikleri gelitirecek.</p> <p>Bir egemenlik konusu</p> <p>Mobilite deiiyor ve yeni frsatlar sunuyor. Boston Consulting Group irketine gre, kresel mobilite pazar 2035 itibariyle yzde 60 byyerek 11 trilyon Euroya eriecek. Bu bymenin ana kayna, kresel mobilite pazarndaki pay yzde 5ten yzde 45e kacak olan elektrikli aralar, yeni bileenler, yeni sat sonras hizmetler ve dier katma deerli hizmetler gibi gelimeler[i]. Dier ktalardaki devlet destei alan ana endstriyel aktrler imdiden gelimi entegrasyon stratejileri sayesinde bu yeni teknolojilerden birounu ortaya karmak iin kendilerini konumlandryorlar. Software Rpublique kurucu yeleri, bu alanda egemenliklerini salamay hedefleyen srdrlebilir bir ekosistemi birlikte oluturmann Fransa ve Avrupa iin ne kadar acil olduunu dile getirdi.</p> <p> ana i birlii alan</p> <p>Adapte edilmi ve evik bir mobilitenin hayata geirilmesini salayacak akll mobilite sistemlerini birlikte gelitirerek pazarlamak iin, ana i birlii alan belirlendi:</p> <p>Ara ile aracn dijital ve fiziksel ortam arasndaki balanabilirlii kolaylatrmak iin akll sistemler</p> <p>Blgeler ve irketler iin ak optimizasyonu salamak iin simlasyon ve veri ynetim sistemleri.</p> <p>arj deneyimini kolaylatrmak iin enerji ekosistemi.</p> <p>Ek olarak aadaki balklar Software Rpublique ortaklar tarafndan tartlyor:</p> <p>Kolay arj</p> <p>Elektrikli bir otomobilin uyumlu bir arj noktasnda otomatik olarak tannmasna ve kullancnn herhangi bir ilem yapmasna gerek olmakszn aracn arj olmasna imkn sunan yeni teknoloji ve hizmetler.</p> <p>Blgeler iin mobilite aklarnn optimizasyonu</p> <p>Aadakileri salamak amacyla, ehirler arasnda anlk ve ak olarak mobilite bilgi alverilerine eriim ve simlasyonun kolaylatrlmas:</p> <p>- Tketicilerin zaman, konfor veya enerji ynetimine gre her zaman en iyi mobilite yolunu semesi.</p> <p>- Operatrlerin hizmetlerini zenginletirmesi.</p> <p>- Kamu otoritelerinin acil durum ynetimi, organizasyonlar gibi mobilite senaryolarn simle etmesi ve uygulamas.</p> <p>- ehir ii planlayclarn arazi kullanm planlamasn daha iyi ngrmesi.</p> <p>novasyonu tevik etmek iin, Software Rpublique ayn zamanda en fazla gelecek vadeden yeni kurulan irketleri finanse etmek amacyla bir yatrm fonu oluturmay ve akll mobilite teknolojileri alannda yeni kurulan irketlere ev sahiplii yapacak bir sistem hayata geirmeyi hedefliyor. irketler bylece bir deer a zerinden ibirliki bir sanal geliim ve deneyim ortamna ve rehberlie eriim imkn bulacak. Yeni kurulan irketler ve niversiteler iin ekosistemin lansman ile ilgili olarak, Software Rpublique ortaklar, gelecein mobilitesi iin teknoloji gelitirmeye katk sunacak bir veri grevi organize etmeyi planlyor: elektrikli, balantl ve otonom.</p> <p><a href="https://www.isdunyasindakadin.com/ara?q=Renault" class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Renault</a> Grubu CEOsu Luca de Meo, Yeni mobilite deer zincirinde, dahili akll sistemler yeni itici g olutururken, tm aratrma ve yatrm bu zincirde younlam durumda. Bu teknolojik mcadelede, biz birlikte ve ak hareket etmeyi seiyoruz. Ortakln merkezi bir aktr olmayacak, herkesin deeri dier ortaklar sayesinde katlanarak artacak. Siber gvenlik, mikro elektronik, enerji ve veri ynetimi alanndaki uzmanlklarn bir araya gelmesi bize Avrupada gelitirilen, dk karbonlu, paylalan ve sorumlu mobilite iin benzersiz, son teknoloji zmleri gelitirme imkn sunacak.&nbsp;&nbsp;</p> <p><a href="https://www.isdunyasindakadin.com/ara?q=Atos" class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Atos</a> CEOsu Elie Girard, <a href="https://www.isdunyasindakadin.com/ara?q=Atos" class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Atos</a>, Software Rpublique kurucu yelerinden biri olmaktan gurur duyuyor. Bir teknolojinin yaratcs ve karmak zmleri entegre eden bir taraf olarak, bu benzersiz ekosisteme dijital uzmanlmz sunarak karbon ayak izini azaltmaya katk sunacaz ve yapay zek, dijital gvenlik, bulut, nesnelerin interneti veya yksek performansl biliim gibi kilit alanlarda inovatif teknolojilerimizi kullanma sunacaz. Dnyann be nde gelen otomotiv ve teknoloji aktrnn glerini bir araya getiren bu inisiyatif mobilite dekarbonizasyonunu hzlandracak.</p> <p>Dassault Systmes Bakan Yardmcs ve CEOsu Bernard Charls, Otomotiv sektrnn de tesinde, bu srdrlebilir ekonominin bir paras olan i ve elence ortamndaki mobilite hizmetlerinin kullanmna dnk bir yaklam konusu. Bu ekonomik deneyim dnya apnda Endstriyel Rnesans ile el ele ilerliyor: Yeni mobilite ekonomisi dijital platformlara dayanarak yeni ve ibirliki deer alarnda organize olacak. Bu kapsamda, Software Rpublique inovasyonu hzlandrmay ve gelecein itici glerini bytmeyi hedefleyen ok sektrl ve ok disiplinli bir ekosistemdir. Bunu salamak iin, ortaklk Dassault Systmes tarafndan sunulan ibirliki sanal ortamdan, 3DEXPERIENCE platformundan ve sanal ikiz deneyimlerden faydalanacak. Platform ayrca 3DEXPERIENCE Lab start-up destek organizasyonundan da faydalanacak.</p> <p>STMicroelectronics Bakan ve CEOsu Jean-Marc Chery, "STMicroelectronics aralarn ve mobilite hizmetlerinin elektrifikasyon ve dijitalizasyonu iin inovatif yar iletken rn ve hizmetlerini sunmak amacyla Software Rpublique ortaklna katld. Teknik bilgi birikimimiz, paydalarn evresel etkiyle ilgili beklentileriyle paralel olarak, daha verimli zmlere doru gerekli dnmleri salayacak. Bu projenin merkezinde yer alan ortaklk, sektrdeki dnmn mevcut aamasnda kilit neme sahip bir detay olarak, ayn zamanda tm deer zincirindeki balantlar da glendirecek.</p> <p>Thales Bakan ve CEOsu Patrice Caine, Software Rpublique, mobilite ekosistemi iin vazgeilmez bir ortak ve ezber bozan momentum salayacak. Tamaclk, bankaclk, savunma ve uzay gibi son derece talepkr pazarlardaki dijital gvenlik alanndaki deneyimiyle kendini kantlam olan Thales, aralarn, ara verilerinin ve mobilite taraflarnn korunmasn glendirmek iin yapay zek, siber gvenlik ve balanabilirlik alanndaki deneyimlerini paylaacak.</p> <p>Srdrlebilir hizmetinin bir paras olarak, Software Rpublique modern ve evresel sorumluluk erevesinde ina edilen Odysse adl 12.000 m alana sahip bir binada, Guyancourt, <a href="https://www.isdunyasindakadin.com/ara?q=Renault" class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Renault</a> Technocentreda faaliyet gsterecek. ve d yaps %100 ahap olan binada standart bir binaya kyasla metrekare bana bir ton CO2 tasarrufu elde ediliyor ve bina atsnn 1.000 mlik ksm fotovoltaik panellerle kapl.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve isdunyasindakadin.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.