Kadın girişimciler sanal fuarda buluştu

Ekonomi 11.02.2021 - 17:23, Güncelleme: 11.02.2021 - 17:23
 

Kadın girişimciler sanal fuarda buluştu

T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan: “Kadın girişimcileri desteklemek ve kendilerini ihracata yönlendirmek Bakanlık olarak bizim de önceliklerimiz arasında. İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesinin Bakanlığımızın kadın ve genç girişimciliği alanında yürüttüğü çalışmalar ile örtüştüğünü görmekten de memnuniyet duyuyorum.” dedi.

Koordinatörlüğünü KAGİDER’in yaptığı KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi B2B Toplantı ve Sanal Fuar etkinliği 10-11 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Dijital olarak gerçekleşen etkinlikte T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan konuşmalarıyla destek verdi. Kadın girişimcilerin iletişim ağını güçlendirmek ve yeni pazarlara erişimlerini arttırmak hedefiyle düzenlenen B2B Toplantı ve Sanal Fuarda, her bir dernek için ayrı olarak ayrılan stand alanlarında dernekler faaliyetlerini ziyaretçiler ile paylaşabilecekleri gibi etkinlik kapsamında Dış Ticaret, Kamu Satın Alım Süreçleri, Uluslararası Lojistik, Finansa Erişim gibi bilgilendirici oturumlar yer aldı. Etkinlikte sanal fuar deneyimiyle kadın girişimcilerin ürünlerini ve ilham veren çalışmalarını anlattı. Kadın girişimciliğinin gelişmesini sağlayacak ekosistemi oluşturmak hepimizin görevi Etkinliğin ilk günü ana tema konuşmasını gerçekleştiren T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan: “Girişimciliğin özellikle de kadın girişimciliğin gelişmesini sağlayacak sağlıklı ekosistemleri oluşturmak, devlet, özel sektör ve STK’lar olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu tür ekosistemlerin oluşumuna önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. 2019 yılında başlayan ve kadın girişimcilerimiz arasındaki etkileşimi arttırmayı amaçlayan İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi kapsamında önemli bir altyapı kurulduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Kadın girişimcileri desteklemek ve kendilerini ihracata yönlendirmek Bakanlık olarak bizim de önceliklerimiz arasında. İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesinin Bakanlığımızın kadın ve genç girişimciliği alanında yürüttüğü çalışmalar ile örtüştüğünü görmekten de memnuniyet duyuyorum ” açıklamasında bulundu. Sürdürülebilir kalkınma için kadının güçlenmesi şart Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren KAGİDER Başkanı Emine Erdem: “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projemizin ana hedefleri de kadın girişimciler ve kadın girişimci örgütleri arasında bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmak, iş dünyasındaki kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmalarını ülkemizdeki kadın girişimcilerin, üreticilerin bir platformda toplanması ve bu platformun kamu ve özel sektörün mal ve hizmet alımlarında değerlendirebilecekleri bir kaynak olması. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme ancak ve ancak kadınların güçlenmesi ve ekonomide, toplumda eşit temsili ve aktif katılımı ile mümkündür. Hep birlikte bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Kadın girişimcilerin önündeki engellerden pazara erişim hep birlikte çözüm bulmamız gereken bir alan, dünyadaki en büyük Pazar, en fazla ürün ve hizmet alan Pazar kamu ve ne yazık ki kamu ihale sözleşmelerinin sadece %1’i kadın kadın girişimcilerle imzalanıyor. Bu bağlamda bizler de, proje kapsamında kamu ihalelerinden kadın girişimcilerin daha fazla pay alabilmesi için yasa önerimizi hazırladık. Yasa önerisini hazırlarken kadın girişimcilerin profilini ve beklentilerini, kamu ihaleleri ile ilgili deneyimlerini anlayabilmek için 34 ilden kadın girişimci derneğinin başkanı ile bir araya geldik, Gaziantep, Samsun, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Denizli ve Van’da 400’e yakın kadın girişimci ile istişare toplantıları gerçekleştirdik.  Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Bankalar Birliği, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan uzmanlar, STK temsilcileri, akademisyenler ile kamu ihalelerinde kadın girişimcilerin daha fazla yer alması için çalıştaylar düzenledik. Kadınlar arası dayanışma ağlarına ve kamu ihaleleri süreçlerine dair güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç var Farklı pazarlara açılmaya, farklı ürün gamları geliştirmeye ihtiyacımız var. Yurt içi / yurt dışı fuarlara katılım teşvik edilebilir Yereldeki kadın tedarikçilerin haritalanmasına ve tanışma ağları oluşturulmasına ihtiyacımız var Kamu alımlarına kadın katılımını artırma sürecinde en kritik konu kadın dayanışması ve kadınların eğitim, bilgi edinme mekanizmalarına ulaşabilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Bilgi paylaşımı, eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteği sağlanması gerekmekte Finansa erişim kadar finansal kaynaklar ve teşvikler konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacımız var Kadın girişimcilerin ürünlerini, hizmetlerini tanıtabilecekleri çeşitli ortamlara ihtiyaç var Kadın girişimcilere ihale süreçleri /bürokratik süreç ve dokümantasyon konusunda eğitim sağlanması gerekiyor KAİSDER Başkanı Göknur Atalay: "Kadınların iş hayatında daha etkin bir rol alması, kadın girişimciler arasında bağlar oluşturulması, kamu ve belediye ihalelerinde kadın tedarikçi tercihinin oluşturulması ve bunların sağlayıcısı olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını hedefleyen “İş Kadınlarının İletişim Ağı” projemizin aynı zamanda iş  hayatındaki kadınlar için bir umut projesi olacağını düşünüyoruz." BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu : "KAGİDER koordinatörlüğü BUİKAD ve KAİSDER paydaşlığında 2 yıldır yürüttüğümüz İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi kapsamında da amacımız kadınların iş piyasasında daha etkin rol almaları ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesini sağlamak." Kadın girişimciye ticarette daha fazla güvenmek gerekiyor T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan: “ Türkiye’de, ticarette, ekonomide kadının daha fazla var olması için bu projenin içinde çok önemli işler yapıldı. Bizim açımızdan bakıldığında proje belki de altyapısını yeni tamamladı ve bu proje yeni başlıyor. Yani sonuçlarını görebilmemiz açısından yeni başlıyor. Bu proje altında önemli çalışmalarından bir tanesi kadın tedarikçi yasa tasarısının geliştirilmesi ve bunun hayata geçmesiydi. Nitekim derneklerimiz kamuyla yaptığı yoğun istişareler sadece merkezi kamu teşkilatları değil ama bunun yereldeki örneklerinin uygulanması, birçok yerel yönetim ve kalkınma ajanslarıyla yürüttüğü çalışmalarla da bunun altyapısını oluşturmaya gayret gösterdiler. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak Türkiye’de kadın girişimciye ticarette güvenmemiz gerektiğine gönülden inanıyoruz. Kamu tedarikleri açısından kadınlara ayrıcalık tanınmasının mümkün olabileceğini daha önceki oranlara bakıldığında, daha önceki deneyimlere bakıldığında da kadınlara bu şansın verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”
T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan: “Kadın girişimcileri desteklemek ve kendilerini ihracata yönlendirmek Bakanlık olarak bizim de önceliklerimiz arasında. İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesinin Bakanlığımızın kadın ve genç girişimciliği alanında yürüttüğü çalışmalar ile örtüştüğünü görmekten de memnuniyet duyuyorum.” dedi.

Koordinatörlüğünü KAGİDER’in yaptığı KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi B2B Toplantı ve Sanal Fuar etkinliği 10-11 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleşti.

Dijital olarak gerçekleşen etkinlikte T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Bülent Özcan konuşmalarıyla destek verdi. Kadın girişimcilerin iletişim ağını güçlendirmek ve yeni pazarlara erişimlerini arttırmak hedefiyle düzenlenen B2B Toplantı ve Sanal Fuarda, her bir dernek için ayrı olarak ayrılan stand alanlarında dernekler faaliyetlerini ziyaretçiler ile paylaşabilecekleri gibi etkinlik kapsamında Dış Ticaret, Kamu Satın Alım Süreçleri, Uluslararası Lojistik, Finansa Erişim gibi bilgilendirici oturumlar yer aldı. Etkinlikte sanal fuar deneyimiyle kadın girişimcilerin ürünlerini ve ilham veren çalışmalarını anlattı.

Kadın girişimciliğinin gelişmesini sağlayacak ekosistemi oluşturmak hepimizin görevi

Etkinliğin ilk günü ana tema konuşmasını gerçekleştiren T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan: “Girişimciliğin özellikle de kadın girişimciliğin gelişmesini sağlayacak sağlıklı ekosistemleri oluşturmak, devlet, özel sektör ve STK’lar olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu tür ekosistemlerin oluşumuna önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyorum.

2019 yılında başlayan ve kadın girişimcilerimiz arasındaki etkileşimi arttırmayı amaçlayan İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi kapsamında önemli bir altyapı kurulduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.

Kadın girişimcileri desteklemek ve kendilerini ihracata yönlendirmek Bakanlık olarak bizim de önceliklerimiz arasında. İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesinin Bakanlığımızın kadın ve genç girişimciliği alanında yürüttüğü çalışmalar ile örtüştüğünü görmekten de memnuniyet duyuyorum ” açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilir kalkınma için kadının güçlenmesi şart

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren KAGİDER Başkanı Emine Erdem: “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projemizin ana hedefleri de kadın girişimciler ve kadın girişimci örgütleri arasında bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmak, iş dünyasındaki kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmalarını ülkemizdeki kadın girişimcilerin, üreticilerin bir platformda toplanması ve bu platformun kamu ve özel sektörün mal ve hizmet alımlarında değerlendirebilecekleri bir kaynak olması. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme ancak ve ancak kadınların güçlenmesi ve ekonomide, toplumda eşit temsili ve aktif katılımı ile mümkündür. Hep birlikte bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz.

Kadın girişimcilerin önündeki engellerden pazara erişim hep birlikte çözüm bulmamız gereken bir alan, dünyadaki en büyük Pazar, en fazla ürün ve hizmet alan Pazar kamu ve ne yazık ki kamu ihale sözleşmelerinin sadece %1’i kadın kadın girişimcilerle imzalanıyor. Bu bağlamda bizler de, proje kapsamında kamu ihalelerinden kadın girişimcilerin daha fazla pay alabilmesi için yasa önerimizi hazırladık. Yasa önerisini hazırlarken kadın girişimcilerin profilini ve beklentilerini, kamu ihaleleri ile ilgili deneyimlerini anlayabilmek için 34 ilden kadın girişimci derneğinin başkanı ile bir araya geldik, Gaziantep, Samsun, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Denizli ve Van’da 400’e yakın kadın girişimci ile istişare toplantıları gerçekleştirdik.  Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Bankalar Birliği, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan uzmanlar, STK temsilcileri, akademisyenler ile kamu ihalelerinde kadın girişimcilerin daha fazla yer alması için çalıştaylar düzenledik.

Kadınlar arası dayanışma ağlarına ve kamu ihaleleri süreçlerine dair güçlendirme çalışmalarına ihtiyaç var

Farklı pazarlara açılmaya, farklı ürün gamları geliştirmeye ihtiyacımız var.

Yurt içi / yurt dışı fuarlara katılım teşvik edilebilir

Yereldeki kadın tedarikçilerin haritalanmasına ve tanışma ağları oluşturulmasına ihtiyacımız var

Kamu alımlarına kadın katılımını artırma sürecinde en kritik konu kadın dayanışması ve kadınların eğitim, bilgi edinme mekanizmalarına ulaşabilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor.

Bilgi paylaşımı, eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteği sağlanması gerekmekte

Finansa erişim kadar finansal kaynaklar ve teşvikler konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacımız var

Kadın girişimcilerin ürünlerini, hizmetlerini tanıtabilecekleri çeşitli ortamlara ihtiyaç var

Kadın girişimcilere ihale süreçleri /bürokratik süreç ve dokümantasyon konusunda eğitim sağlanması gerekiyor

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay: "Kadınların iş hayatında daha etkin bir rol alması, kadın girişimciler arasında bağlar oluşturulması, kamu ve belediye ihalelerinde kadın tedarikçi tercihinin oluşturulması ve bunların sağlayıcısı olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını hedefleyen “İş Kadınlarının İletişim Ağı” projemizin aynı zamanda iş  hayatındaki kadınlar için bir umut projesi olacağını düşünüyoruz."

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu : " KAGİDER koordinatörlüğü BUİKAD ve KAİSDER paydaşlığında 2 yıldır yürüttüğümüz İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi kapsamında da amacımız kadınların iş piyasasında daha etkin rol almaları ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesini sağlamak."

Kadın girişimciye ticarette daha fazla güvenmek gerekiyor

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan: “ Türkiye’de, ticarette, ekonomide kadının daha fazla var olması için bu projenin içinde çok önemli işler yapıldı. Bizim açımızdan bakıldığında proje belki de altyapısını yeni tamamladı ve bu proje yeni başlıyor. Yani sonuçlarını görebilmemiz açısından yeni başlıyor. Bu proje altında önemli çalışmalarından bir tanesi kadın tedarikçi yasa tasarısının geliştirilmesi ve bunun hayata geçmesiydi. Nitekim derneklerimiz kamuyla yaptığı yoğun istişareler sadece merkezi kamu teşkilatları değil ama bunun yereldeki örneklerinin uygulanması, birçok yerel yönetim ve kalkınma ajanslarıyla yürüttüğü çalışmalarla da bunun altyapısını oluşturmaya gayret gösterdiler.

Avrupa Birliği Başkanlığı olarak Türkiye’de kadın girişimciye ticarette güvenmemiz gerektiğine gönülden inanıyoruz. Kamu tedarikleri açısından kadınlara ayrıcalık tanınmasının mümkün olabileceğini daha önceki oranlara bakıldığında, daha önceki deneyimlere bakıldığında da kadınlara bu şansın verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve isdunyasindakadin.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.