Aktüel Haber Girişi: 08.03.2021 - 16:41, Güncelleme: 08.03.2021 - 16:41

Dünyada Taylor Swift Türkiye’de Sezen Aksu dinleniyor

 

Dünyada Taylor Swift Türkiye’de Sezen Aksu dinleniyor

Dünya Kadınlar Günü’nde Spotify, dünyanın ve Türkiye’nin en çok dinlenen kadınlarını açıkladı. Sportify, içerik oluşturucuları daha çok güçlendirdiğinde aynı zamanda onlara, sanatlarıyla geleceği şekillendirme özgürlüğü verdiğine de inanıyor.
Buna dayaranarak Spotify bugün, audio dünyasında eşitliği güçlü kılmak ve kadınların bu dünyaya olan katkılarını kutlamak amacıyla platform içinde yeni global sekmesi EQUAL'ı duyurdu. Spotify EQUAL; sağladığı global ortaklıklar, projeler, yeni içerik deneyimleri ile platform içi ve dışı destekleriyle yerel, bölgesel ve uluslararası kadın sanatçılara ve kadın podcast yaratıcılarına ışık tutmayı hedefliyor. Spotify’ın EQUAL ile ilgili tüm kampanya detayları şöyle: Spotify, EQUAL Hub lansmanı ve popüler Spotify çalma listelerinin kapak fotoğraflarını değiştirerek, dünyanın dört bir yanındaki kadın içerik oluşturucuların başarısını kutluyor: EQUAL Hub, kadın içerik oluşturucuları öne çıkaran ve hayranlarının onların müzik ve podcast'lerine kolayca ulaşabilmelerini sağlayan, Spotify içerisinde özel bir alandan oluşuyor.  Global bazda yönetilen EQUAL hub’a, Mart ayından sonra da ulaşılabilecek. Kadın sanatçıların Spotify’daki bilinirliklerini artırmak ve onların başarısını kutlamak amacıyla, Today’s Top Hits, Viva Latino ve Modus Mio gibi Spotify’ın dünya genelinde popüler 200’den fazla çalma listesinin kapak görsellerinde kadın sanatçılar yer alacak. Türkiye’de de Türkçe POP çalma listesinin kapağında Zeynep Bastık, Türkçe Rock çalma listesinde Fatma Turgut, Slow Pop’ta Deniz Seki gibi kadın sanatçıları göreceğiz. Ayrıca, Hot Hits Türkiye, PopTr, New Music Friday Türkiye, 0 KM, Akustik Türkçe gibi popüler çalma listelerinin de kapağında  Aleyna Tilki, Mela Bedel, Hazel, Işın Karaca,  Ceren Gündoğdu gibi birbirinden başarılı kadın sanatçılar yer alacak. Girls Make Beats, She’s The Music, Sound Girls, GLAAD, Color of Change, Women in Music ve Women’s Audio Mission gibi kar amacı gütmeyen Spotify’ın global iş ortakları da müziğin geleceğini yönlendiren ve şekillendiren sanatçıları öne çıkaran eşsiz çalma listeleri yayınlayacak. Yepyeni bir müzik ve talk show programı olan WOMN’ın 8 Mart tarihinde gün boyunca yayınlanacak bölümlerinde kadın hikayeleri öne çıkacak: İçerik oluşturucu, influencer ve toplumda öne çıkan figürlerden oluşan bir grup kadın, içeriği kadın odağında tartışacak ve kişisel düşüncelerini masaya yatıracak. Bu isimler arasında Tokimonsta, Jenny Lorenzo, Spotify’ın Dope Labs podcast sunucuları, Titi Shodiya ve Zakiya Whately, Jazzmyne Robbins ve daha fazlası yer alıyor. Yalnızca davetiyeyle katılım sağlanabilen yeni EQUAL Board (Kurul) ile kadın seslere destek: Dünyanın dört bir yanından 15 kurumun katılımıyla oluşturulan Spotify EQUAL Board, her kuruma tek seferlik bir bağış yapacak ve audio sektörünü kadın içerik oluşturucular için daha eşit hale getirmek için birlikte somut yollar arayacak. Müzikseverleri “Flex Their Power to Listen” ve günden bağımsız olarak kadın içerik oluşturucuları daha çok dinleme konusunda cesaretlendirerek, onları da bu harekete dahil ediyor:  Veri odaklı videolarla, kadınlar tarafından oluşturulan Spotify’daki içeriklerin gücü ortaya çıkıyor. Ayrıca sosyal medya için tasarlanan paylaşım kartlarıyla, müzikseverlerin kadın içerik oluşturucular ile ilgili olarak kendi kişisel önerilerini paylaşmalarını teşvik ediyor. Kadın içerik oluşturuculara olan desteğimizi Mart ayının ötesine taşıyoruz: Nisan ayında, Türkiye’den Arjantin'e, Malezya'dan İngiltere'ye hatta Japonya’ya kadar 50 ülkede kadınlar için eşitliği teşvik eden EQUAL müzik programını başlatıyoruz. Kadın içerik oluşturuculara audio alanında yeni fırsatlar sunan Sound Up ve EQL gibi başarılı projelere de odaklanmaya devam edeceğiz. Yıldız Tilbe ilk kez, Türkiye’de en çok dinlenen  ilk beş kadın sanatçı arasında! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, hem Türkiye hem de dünyada en çok dinlenen kadınları da duyurmaktan heyecan duyuyoruz (1 Ocak - 22 Şubat arasında derlenen verilere dayanmaktadır). Dünyada 2.3 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift birinci sırada yer alırken, onu Ariana Grande ve Dua Lipa izliyor. En çok dinlenen diğer global kadın sanatçılar ise sırasıyla: Halsey, Karol G ve BLACKPINK. Türkiye’de ise birinci sırada POP müziğin kraliçesi Sezen Aksu yer alıyor. İkinci sırada Zeynep Bastık, üçüncü sırada ise Billie Eilish zirveye yerleşirken, onları Sertab Erener ve Yıldız Tilbe takip ediyor. Türkiye TOP 10 listesinin devamında ise sırasıyla Taylor Swift, Lil Zey, Ariana Grande, Lana Del Rey ve Tuğçe Kandemir gibi kadın sanatçılar öne çıkıyor.  Crime Junkie’yi sunan Ashley Flowers ve Brit Prawat dünyada en popüler kadın podcast yayıncıları olurken, onları Call Her Daddy podcast’inin Alex Cooper’ı takip ediyor. Diğer popüler kadın podcast yayıncıları  ise TED Talks Daily’den Elise Hu, My Favorite Murder’a ev sahipliği yapan Karen Kilgariff and Georgia Hardstark ve Unlocking Us with Brené Brown’un yayıncısı Brené Brown. Türkiye’de ise umarim annem dinlemez, Merdiven Altı Terapi ve Nasıl Olunur gibi kadın yayıncıların ev sahipliğini yaptığı podcast’ler öne çıkıyor. Dünyanın en popüler audio streaming servisi Spotify, kadın sanatçı ve içerik oluşturucularının sayısını artırma ve onları öne çıkarma sorumluluğunu çok önemsiyor. Women of Electronic, Women of K-Pop, Women of Rock ve Galdem gibi kadın sanatçılara özel oluşturduğu global çalma listeleri ve kadın liderliğinde oluşturulan Where Should We Begin with Esther Perel, Science Vs, ve Supernatural with Ashley Flowers gibi podcast’ler yalnızca birkaç örnekten bazıları.
Dünya Kadınlar Günü’nde Spotify, dünyanın ve Türkiye’nin en çok dinlenen kadınlarını açıkladı. Sportify, içerik oluşturucuları daha çok güçlendirdiğinde aynı zamanda onlara, sanatlarıyla geleceği şekillendirme özgürlüğü verdiğine de inanıyor.
<p>Buna dayaranarak Spotify bugn, audio dnyasnda eitlii gl klmak ve kadnlarn bu dnyaya olan katklarn kutlamak amacyla platform iinde yeni global sekmesi EQUAL' duyurdu. Spotify EQUAL; salad global ortaklklar, projeler, yeni ierik deneyimleri ile platform ii ve d destekleriyle yerel, blgesel ve uluslararas kadn sanatlara ve kadn podcast yaratclarna k tutmay hedefliyor. Spotifyn EQUAL ile ilgili tm kampanya detaylar yle:</p> <p>Spotify, EQUAL Hub lansman ve popler Spotify alma listelerinin kapak fotoraflarn deitirerek, dnyann drt bir yanndaki kadn ierik oluturucularn baarsn kutluyor:</p> <p>EQUAL Hub, kadn ierik oluturucular ne karan ve hayranlarnn onlarn mzik ve podcast'lerine kolayca ulaabilmelerini salayan, Spotify ierisinde zel bir alandan oluuyor.&nbsp; Global bazda ynetilen EQUAL huba, Mart ayndan sonra da ulalabilecek.</p> <p>Kadn sanatlarn Spotifydaki bilinirliklerini artrmak ve onlarn baarsn kutlamak amacyla, Todays Top Hits, Viva Latino ve Modus Mio gibi Spotifyn dnya genelinde popler 200den fazla alma listesinin kapak grsellerinde kadn sanatlar yer alacak. Trkiyede de Trke POP alma listesinin kapanda Zeynep Bastk, Trke Rock alma listesinde Fatma Turgut, Slow Popta Deniz Seki gibi kadn sanatlar greceiz. Ayrca, Hot Hits Trkiye, PopTr, New Music Friday Trkiye, 0 KM, Akustik Trke gibi popler alma listelerinin de kapanda&nbsp; Aleyna Tilki, Mela Bedel, Hazel, In Karaca,&nbsp; Ceren Gndodu gibi birbirinden baarl kadn sanatlar yer alacak.</p> <p>Girls Make Beats, Shes The Music, Sound Girls, GLAAD, Color of Change, Women in Music ve Womens Audio Mission gibi kar amac gtmeyen Spotifyn global i ortaklar da mziin geleceini ynlendiren ve ekillendiren sanatlar ne karan esiz alma listeleri yaynlayacak.</p> <p>Yepyeni bir mzik ve talk show program olan WOMNn 8 Mart tarihinde gn boyunca yaynlanacak blmlerinde kadn hikayeleri ne kacak: erik oluturucu, influencer ve toplumda ne kan figrlerden oluan bir grup kadn, ierii kadn odanda tartacak ve kiisel dncelerini masaya yatracak. Bu isimler arasnda Tokimonsta, Jenny Lorenzo, Spotifyn Dope Labs podcast sunucular, Titi Shodiya ve Zakiya Whately, Jazzmyne Robbins ve daha fazlas yer alyor.</p> <p>Yalnzca davetiyeyle katlm salanabilen yeni EQUAL Board (Kurul) ile kadn seslere destek: Dnyann drt bir yanndan 15 kurumun katlmyla oluturulan Spotify EQUAL Board, her kuruma tek seferlik bir ba yapacak ve audio sektrn kadn ierik oluturucular iin daha eit hale getirmek iin birlikte somut yollar arayacak.</p> <p>Mzikseverleri Flex Their Power to Listen ve gnden bamsz olarak kadn ierik oluturucular daha ok dinleme konusunda cesaretlendirerek, onlar da bu harekete dahil ediyor:&nbsp; Veri odakl videolarla, kadnlar tarafndan oluturulan Spotifydaki ieriklerin gc ortaya kyor. Ayrca sosyal medya iin tasarlanan paylam kartlaryla, mzikseverlerin kadn ierik oluturucular ile ilgili olarak kendi kiisel nerilerini paylamalarn tevik ediyor.</p> <p>Kadn ierik oluturuculara olan desteimizi Mart aynn tesine tayoruz: Nisan aynda, Trkiyeden Arjantin'e, Malezya'dan ngiltere'ye hatta Japonyaya kadar 50 lkede kadnlar iin eitlii tevik eden EQUAL mzik programn balatyoruz. Kadn ierik oluturuculara audio alannda yeni frsatlar sunan Sound Up ve EQL gibi baarl projelere de odaklanmaya devam edeceiz.</p> <p><strong>Yldz Tilbe ilk kez, Trkiyede en ok dinlenen&nbsp; ilk be kadn sanat arasnda!</strong></p> <p>8 Mart <a href="https://www.isdunyasindakadin.com/ara?q=Dnya Kadnlar Gn" class="text-dark font-weight-bold" target="_blank">Dnya Kadnlar Gn</a>nde, hem Trkiye hem de dnyada en ok dinlenen kadnlar da duyurmaktan heyecan duyuyoruz (1 Ocak - 22 ubat arasnda derlenen verilere dayanmaktadr). Dnyada 2.3 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift birinci srada yer alrken, onu Ariana Grande ve Dua Lipa izliyor. En ok dinlenen dier global kadn sanatlar ise srasyla: Halsey, Karol G ve BLACKPINK. Trkiyede ise birinci srada POP mziin kraliesi Sezen Aksu yer alyor. kinci srada Zeynep Bastk, nc srada ise Billie Eilish zirveye yerleirken, onlar Sertab Erener ve Yldz Tilbe takip ediyor. Trkiye TOP 10 listesinin devamnda ise srasyla Taylor Swift, Lil Zey, Ariana Grande, Lana Del Rey ve Tue Kandemir gibi kadn sanatlar ne kyor.&nbsp;</p> <p>Crime Junkieyi sunan Ashley Flowers ve Brit Prawat dnyada en popler kadn podcast yaynclar olurken, onlar Call Her Daddy podcastinin Alex Cooper takip ediyor. Dier popler kadn podcast yaynclar&nbsp; ise TED Talks Dailyden Elise Hu, My Favorite Murdera ev sahiplii yapan Karen Kilgariff and Georgia Hardstark ve Unlocking Us with Bren Brownun yayncs Bren Brown. Trkiyede ise umarim annem dinlemez, Merdiven Alt Terapi ve Nasl Olunur gibi kadn yaynclarn ev sahipliini yapt podcastler ne kyor.</p> <p>Dnyann en popler audio streaming servisi Spotify, kadn sanat ve ierik oluturucularnn saysn artrma ve onlar ne karma sorumluluunu ok nemsiyor. Women of Electronic, Women of K-Pop, Women of Rock ve Galdem gibi kadn sanatlara zel oluturduu global alma listeleri ve kadn liderliinde oluturulan Where Should We Begin with Esther Perel, Science Vs, ve Supernatural with Ashley Flowers gibi podcastler yalnzca birka rnekten bazlar.</p>
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve isdunyasindakadin.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.